Super User logo

Rođendan slavimo i Polo vozimo

CM povodom 15.rođendana organizira veliku nagradnu igru "Rođendan slavimo i Polo vozimo".

Osvojite VW Polo, Unicredit poklon karticu, vikend na Čardacima i druge vrijedne nagrade.

U bilo kojem cm-u napravi račun 25 KM i više te čekaj izvlačenje nagradne igre.

 Ostale nagrade:

  • 6x TV LED,
  • 6x Tablet,
  • 18x cm poklon bon u vrijednosti od 100 KM,
  • 18x cm poklon bon u vrijednosti od 50 KM,
  • 300x Poklon paketa.

 

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE "Rođendan slavimo i Polo vozimo"

1. ORGANIZATOR
Nagradnu igru " Rođendan slavimo i Polo vozimo " organizuje i provodi Organizator - cm d.o.o. Vitez, PC96 Vitez, Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu Organizator), PDV broj 4236280580005.

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Nagradna igra započinje 15.2.2018 godine i traje do 30.12.2018.

3. PODRUČJE ORGANIZACIJE I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE
Nagradna igra organizuje se i provodi na teritoriji Federacije BiH.

4. PRAVO NA UČEŠĆE
U promotivnoj nagradnoj igri mogu učestvovati svi oni koji imaju prebivalište na području cijele FBiH. Pravo na učešće nemaju osobe zaposlene kod organizatora nagradne igre, kao ni članovi uže obitelji (bračni partneri, djeca, roditelji i braća i sestre).
Ukoliko bude izvučena osoba koja nema pravo sudjelovanja u nagradnoj igri, kupon se poništava te je važeći rezervni kupon.
Dobitnici nagrada pružiće sve informacije i dokumente potrebne da bi se mogla primijeniti pravila i ostali odgovarajući zakoni.
Ako je dobitnik bilo koje od ponuđenih nagrada maloljetna osoba ili osoba ograničenih sposobnosti, podobna je da primi nagradu samo uz odobrenje roditelja ili zakonskog staratelja. U tom slučaju roditelj ili zakonski staratelj mora predati potrebne dokumente, uključujući izjavu o pravu na učešće, izjavu o oslobađanju od odgovornosti, izjavu o ustupanju prava na javno objavljivanje te izjavu o prihvatanju nagrade.

5. NAČIN UČESTVOVANJA
Svaki kupac koji napravi račun 25 KM i više u bilo kojem CM-cosmetic marketu u periodu od: 15.2.2018. do 30.12.2018.g. dobija nagradni kupon kojeg ispunjava, te isti ubacuje u nagradnu kutiju u svim cm-ovima. (osim u periodu pauze nagradne igre, koja je navedena dolje ispod).

Nagradna igra je podijeljena u 3 kruga.
Prvi krug ide u periodu od 15.2.-25.5. te je finalno izvlačenja I kruga 7.6.2018.
Drugi krug ide od 4.6.-11.9., a finalno izvlačenje istog je 27.9.2018.
Treći krug je od 22.9.-30.12. a finalno izvlačenje je 17.1.2019.
Prilikom svakog izvlačenja bit će izvučen po 61 dobitnik, što znači da ćemo ukupno izvući 183 dobitnika.

6. IZVLAČENJE NAGRADA
Dobitnici će biti izvučeni slučajnim odabirom. Izvlačenje će nadgledati tročlana komisija koju odabere Organizator. Odluka komisije je konačna i obvezujuća i neće biti dozvoljena dalja korespondencija. Pri svakom izvlačenju biće izvučen jedan dobitnik za svaku nagradu.

*Unicredit master card poklon kartica koju će dobiti dobitnik glavne nagrade služi isključivo samo za plaćanje. Ne može dizati novac. Ista vrijedi do 28.02.2019.

7. NAGRADE I PRIBLIŽNE MALOPRODAJNE VRIJEDNOSTI NAGRADA :

Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim Pravilima. Nije dozvoljeno mijenjati nagrade za novac.

8. OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA I URUČENJE NAGRADA

 • a) Spisak svih dobitnika nagradne igre bit će objavljen na web stranici cm-a www.cmbih.com
 • b) Svi dobitnici nagrada bit će obaviješteni putem telefona, u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika. Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnika nagrade u roku od 15 dana na osnovu broja mobitela koji je napisan, dobitnik gubi pravo na nagradu.
 • c)Za sve nagrade koje dobiju maloljetnici ili osobe ograničenih sposobnosti, dobitnici odnosno njihovi staratelji, moraju predati potpisanu izjavu o pravu na učešće, izjavu o oslobađanju od odgovornosti, izjavu o ustupanju prava na javno objavljivanje te izjavu o prihvatanju nagrade u roku od 15 dana od dana prijema obavijesti na registrovanu adresu organizatora. Nepridržavanje ovog roka može rezultirati diskvalifikacijom.
 • d) Svi dobitnici svoju nagradu moraju podići kod Organizatora (u cm-cosmetic marketu, u gradu u kojem se nalazi dobitnik), ako ne budu drugačije obaviješteni, u roku od 30 dana od obavijesti. Nepridržavanje ovog roka može rezultirati diskvalifikacijom. Dobitnici u cm dolaze s ličnom kartom, kako bi se utvrdila identifikacija i mjesto boravka dobitnika.
 • e) Učesnici mogu biti pozvani da učestvuju u javnim događajima. Učesnici i pobjednici u nagradnoj igri prihvataju uvjet da imena pobjednika, njihova adresa i fotografija mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i videomaterijal od strane Organizatora i njegovih agencija. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu organizatoru da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez kompenzacije.
  Nadležni sud u slučaju spora je mjesno nadležno sud.

10. PROVJERA PRAVA NA UČEŠĆE
Nagrada će biti uručena samo ako dobitnik ima pravo da učestvuje i ako u potpunosti prihvata ova pravila. Ako izvučeni dobitnik nema pravo na učešće, onda se nagrada oduzima.

11. POREZ, ZAMJENA, PRENOS I ODGOVORNOST U VEZI S NAGRADOM
Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradama, osim poreza na osobni prihod dobitnika. Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu.
Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku.
Učesnici prihvataju da organizator, neće na bilo koji način biti odgovoran za ikakve obaveze, garanciju ili jamstvo koji bi, bilo po zakonu ili po prirodi stvari, moglo nastati u vezi s bilo kojom nagradom, što uključuje, ali se ne ograničava na kvalitet, mehanička svojstva ili prikladnost nagrade.

12. OTKAZIVANJE
Nagradna igra se može otkazati u slučaju nastanka okolnosti više sile na koje organizator nije mogao utjecati
Ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile. Izvlačenje i distribucija nagrada biće odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora, neovisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

13. ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE
Samim učešćem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvataju da ih ova Zvanična pravila obavezuju. Dodatne informacije iz ovih Zvaničnih pravila mogu se dobiti pozivom na tel: 030 709 817, svakim danom od 8.0 0 do 16.00 sati, u periodu od 15.2.- 30.12.2018.
Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike. Organizator ima pravo da jednostrano dopuni ili promijeni Pravila, uz prethodno javno objavljivanje u većim dnevnim novinama, naravno uz prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva finansija nakon čega će se ista objaviti u većim dnevnim novinama.

Federalno Ministarstvo Finansija: FMF


PRAVILA NAGRADNE IGRE "Rođendan slavimo i Polo vozimo" za RS

1.ORGANIZATOR
Nagradnu igru  " Rođendan slavimo i Polo vozimo "  organizuje i provodi Organizator - cm d.o.o. podružnica cm16- Jevrejska br.2 Banja Luka (pdv br. 4236280580188)  Vitez, PC96 Vitez, Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu Organizator), PDV broj 4236280580005.

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE
a) Nagradna igra započinje 1.8.2018. godine i traje do 30.8.2018.

b) Nagradna igra se priređuje  prvenstveno radi nagrađivanja povjerenja i lojalnosti  kupaca cm-a.

3. PODRUČJE ORGANIZACIJE I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRA

Nagradna igra organizuje se i provodi na teritoriji Republike Srpske

4. PRAVO NA UČEŠĆE

U promotivnoj nagradnoj igri mogu učestvovati svi oni koji imaju prebivalište na području  Republike Srpske. Pravo na učešće nemaju osobe zaposlene kod organizatora nagradne igre. Kao ni članovi uže obitelji (bračni partneri, djeca, roditelji i braća i sestre.)

Ukoliko bude izvučena osoba koja nema pravo sudjelovanja u nagradnoj igri, kupon se poništava te je u tom slučaju važeći rezervni kupon koji će se izvuči prilikom finalnog izvlačenja.

Dobitnici nagrada pružiće sve informacije i dokumente potrebne da bi se mogla primijeniti pravila i ostali odgovarajući zakoni.
Ako je dobitnik bilo koje od ponuđenih nagrada maloljetna osoba ili osoba ograničenih sposobnosti, podobna je da primi nagradu samo uz odobrenje roditelja ili zakonskog staratelja. U tom slučaju roditelj ili zakonski staratelj mora predati potrebne dokumente, uključujući izjavu o pravu na učešće, izjavu o oslobađanju od odgovornosti, izjavu o ustupanju prava na javno objavljivanje te izjavu o prihvatanju nagrade.

5. NAČIN UČESTVOVANJA

Svaki kupac koji napravi račun 25 KM i više  u bilo  kojem  cm-u na području RS-a u periodu od 1.-30.8.2018. dobija nagradni kupon, koji  ubacuje u nagradnu kutiju koja se nalazi u svim cm-ovima.

b) Na dan 27.9.2018. održati će se izvlačenje prilikom kojeg će biti izvučen 61 dobitnik sa područja RS-a. Finalno izvlačenje održati će se u Vitezu-CMV Autocentar.

6. IZVLAČENJE NAGRADA

27.9.2018. g. biće izvučeni dobitnici nagradne igre. Dobitnici će biti izvučeni  slučajnim odabirom. Izvlačenje će nadgledati tročlana komisija koju odabere Organizator. Odluka komisije je konačna i obvezujuća i neće biti dozvoljena dalja korespondencija. Pri svakom izvlačenju biće izvučen jedan dobitnik za svaku nagradu. 

Na finalnom  izvlačenju koje će se održati   27.9.2018. u bit će izvučen ukupno 61 dobitnik.

7. NAGRADE I PRIBLIŽNE MALOPRODAJNE VRIJEDNOSTI  NAGRADA : 

Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim Pravilima. Nije dozvoljeno mijenjati nagrade za novac.

Pravila nagradne igre će se objaviti najkasnije 7 dana prije početka nagradne igre u dnevnim novinama dostupnim na području RS-a (najvjerovatnije u dnevnim novinama Nezavisne).

8. UKUPNA VRIJEDNOST NAGRADNOG  FONDA: 18.100  KM

*Dobitnik će sa Unicredit master card poklon karticom moći vršiti isključivo plaćanje, te neće moći dizati novac. Ista vrijedi do 28.02.2019.

9. OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA I URUČENJE NAGRADA

a) Spisak svih dobitnika nagrade bit će objavljen na web stranici cm-a www.cmbih.com

b) Svi dobitnici nagrada bit će obaviješteni putem telefona, u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika. Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnika nagrade u roku od 15 dana na osnovu broja mobitela koji je napisan, dobitnik gubi pravo na nagradu.

c) Za sve nagrade koje dobiju maloljetnici ili osobe ograničenih sposobnosti, dobitnici odnosno njihovi staratelji, moraju predati potpisanu izjavu o pravu na učešće, izjavu o oslobađanju od odgovornosti, izjavu o ustupanju prava na javno objavljivanje te izjavu o prihvatanju nagrade u roku od 15 dana od dana prijema obavijesti na registrovanu adresu organizatora. Nepridržavanje ovog roka može rezultirati diskvalifikacijom.

d) Svi dobitnici svoju nagradu moraju podići kod Organizatora (u cm-cosmetic marketu, u gradu u kojem se nalazi dobitnik), ako ne budu drugačije obaviješteni, u roku od 30 dana od obavijesti. Nepridržavanje ovog  roka može rezultirati diskvalifikacijom.  Dobitnici u cm dolaze s ličnom kartom, kako bi se utvrdila identifikacija i mjesto boravka dobitnika.

e) Učesnici mogu biti pozvani da učestvuju u javnim događajima. Učesnici i pobjednici u nagradnoj igri prihvataju uvjet da imena pobjednika, njihova adresa i fotografija mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i videomaterijal od strane Organizatora i njegovih agencija. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu organizatoru da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez kompenzacije.
Nadležni sud u slučaju spora  je osnovni sud u Banja Luci.

10. PROVJERA PRAVA NA UČEŠĆE

Nagrada će biti uručena samo ako dobitnik ima pravo da učestvuje i ako u potpunosti prihvata ova pravila. Ako izvučeni dobitnik nema pravo na učešće, onda se nagrada oduzima.

11. POREZ, ZAMJENA, PRENOS I ODGOVORNOST U VEZI S NAGRADOM

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradama. Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu. Porezi će biti regilirani u skladu sa zakonom o igrama na sreću Službeni glasnik RS-a br 11/12.

 Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku.

Učesnici prihvataju da organizator, neće na bilo koji način biti odgovoran za ikakve obaveze, garanciju ili jamstvo koji bi, bilo po zakonu ili po prirodi stvari, moglo nastati u vezi s bilo kojom nagradom, što uključuje, ali se ne ograničava na kvalitet, mehanička svojstva ili prikladnost nagrade. 

12. OTKAZIVANJE

Nagradna igra se može otkazati u slučaju nastanka okolnosti više sile na koje organizator nije mogao utjecati
Ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile. Izvlačenje i distribucija nagrada biće odmah obustavljeni  uz prethodno odobrenje  Republičke uprave za igre na sreću , neovisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

13. ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Samim učešćem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvataju da ih ova Zvanična pravila obavezuju. Dodatne informacije iz ovih Zvaničnih pravila mogu se dobiti pozivom na tel: 030 709 817, svakim danom od 8.0 0 do 16.00 sati, u periodu od  1.8.2018. do 30.8.2018.
Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike. Organizator ima pravo da jednostrano dopuni ili promijeni Pravila, uz prethodnu suglasnost republičke uprave za igru na sreću, uz  javno objavljivanje u većim dnevnim novinama.

Republička uprava za igre na sreću, RS

Vitez, 28.6.2018. godine 
Voditeljica cm podružnice C16                                                                                                              

030/709-817
Daliborka Đurić